אוריינות מתמטית

מתי''א שומרון

אוריינות מתמטית

אוריינות מתמטית לחט"ב

פעילויות מתמטיות

אוריינות מתמטית ליסודי

אסטרטגיות לפתרון בעיות

מיפויים

פעילויות מתמטיות

הגיל הרך

התאמת ספרה- כמות

זיהוי ספרות

בעיות מילוליות

משחקים

פעילות אוריינית מתמטית

תבניות ליי

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA